Giriş Yap Üye Ol
Sepetim
Sepetinizde ürün bulunamadı...

Kargo {{ (sepetAltBilgi | map:'fiyat' | sum | number:2) }} TL

Ürünler {{ (sepetUrunler | map:'adet*tutar' | sum) | number:2}} TL

Toplam {{ (sepetAltBilgi | map:'fiyat' | sum)+(sepetUrunler | map:'adet*tutar' | sum) | number:2}} TL

Marka :

Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık, üçüncü bir tarafa ücret karşılığında bir konuda
uzmanlık sağlama uygulaması olarak tanımlanır. Danışmanlık, danışmanın
işin kendisini fiili olarak yerine getirmekten değil de işi fiili olarak yerine
getirenlere yardım etmekten sorumlu olduğu durumlarda, bir işin veya bir dizi
işin içeriği, süreci veya yapısı ile ilgili yardım sağlamanın herhangi bir
şeklidir. Bu konuda en önemli nokta, danışman olarak çalışan kişilerin,
bilgi ve becerilerini aktardığı konularda uzman olmalarıdır. Danışman kişinin,
belirli bir kuruma farklı bakış açısı kazandırabilecek, bu kurumun yeniliklere
açık olmasını sağlayabilecek biri olması gerekmektedir.

Danışmanlık Hizmeti
Nedir?

Danışmanlık, üçüncü bir tarafa ödeme
karşılığında bir konuda rehberlik sağlama ve know how aktarma olarak
tanımlanır. Hizmet, rehberlik veya uygulama hizmetlerini
içerebilir. Danışman için, bir konuda bağımsız ve tarafsız bir tutum
sergilemek, rollerinin merkezinde yer almaktadır. Bir danışman prensip olarak
herhangi bir sektöre hizmet verebilir.

Bu
endüstrisinin tarihi, iş danışmanlığı firmaları olarak da bilinen dünyanın ilk
modern danışmanlık kuruluşlarının kurulmasıyla 19. yüzyılın sonlarına kadar
uzanmaktadır. Danışmanlık endüstrisinin ilk günlerinde (ABD'den başlayıp daha
sonra Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına geçerek) ilk danışmanlık
hizmetleri
  ağırlıklı olarak teknik ve finansal endişeleri çözmeye
odaklanmıştır.

Danışman Nedir?

Danışman iş
tanımı, bir danışmanın çalıştığı sektöre ve belirli uzmanlık alanına bağlı
olarak değişebilir. Danışman, müşterinin işinin belirli bir bileşenini
düzeltmek veya geliştirmek üzere belirli bir süre için ücret karşılığı tutulan
kişidir. Ayrıca Danışman; tavsiyelerde bulunan, rehberlik eden ve problem
çözmede liderlik eden kişidir. Danışmanlar genellikle yeni bir işin
başlatılmasından önce ve sırasında veya 
karsız / verimsiz / sorunlu bir işletmeye yeniden enerji
vermek için kullanılır
. Danışmanlık ihtiyacı ayrıca, bir işletmenin yeniden düzenlenmeye /
Reorganizasyona ihtiyaç duyduklarında ortaya çıkar.

Başarılı
danışmanlar, yetenek setlerini, yükseköğrenimden ve daha az derecede doğuştan
gelen kişilik özelliklerinden edinilen öğrenilmiş tekniklerin bir
kombinasyonundan alırlar. Bu beceriler aşağıdakileri içerir:


 • Mantıksal
  akıl yürütme

 • Liderlik

 • İletişim

 • Sonuç
  odaklılık

 • Başkalarıyla
  iyi çalışabilme,

, genel olarak, daha büyük
firmaların haftalık odaklı çalışma için seyahat gerektirdiği, ancak daha küçük
firmaların genelde haftada 1 gün gibi süre istedikleri gözlemlenmektedir
.

Danışmanlık Hizmetleri 'nin Faydaları

Danışmanlık hizmetlerinin faydaları şu biçimde
sıralanabilir:


 • Dışarıdan özel bir hizmet
  alındığı için, herhangi bir insan kaynakları vb. sorunu yaratmaması,

 • Fikir derinliği yaratması,

 • Bağımsız bir tavsiye olması,

 • Proje üzerinde çalışmak için
  esnek zaman dilimine sahip olunması,

 • Genellikle işe alınabilecek
  bir kişiden çok daha yüksek düzeyde bir profesyonel hizmet alınması,

 • Sorunlara karşı anında çözüm
  üretilebilmesi,

 • Gerekli bilgiye anında
  ulaşabilme,

 

 

Araç Değer Kaybı Nedir?

 

Araç değer kaybı, hasar gören aracın durumunu
niteleyen bir kavramdır. Araç değer kaybı, hasar alarak onarım gören aracın
ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Kaza geçirip hasar gören araç,
en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir düşüş olacaktır.

Ancak kaza nedeniyle boya işlemi gören bir araç
parçasının tekrar bir kaza geçirmesi sonrası tekrar değer kaybı olmazken;
hasarlı parçanın değiştirilmesi değer kaybına neden olabilir.

Örneğin kazadan önce eğer araç 250.000 TL’de alıcı
bulabiliyor fakat kaza sonrası yapılan tamire rağmen hasar kaydı nedeniyle
oluşan kayıptan ötürü artık aracın fiyatı 180.000 TL’ye düşüyor ise aradaki
70.000 TL fark araçtaki değer kaybının miktarı oluyor.

Bu durum aracın satılmasını zorlaştırır ve 2. El satış
değerini düşürdüğü için maddi değer kaybı yaşatır. Araç değer kaybı tazminatı
ile araç sahiplerinin, kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgili, bu
mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sahibi olduğunuz aracınız
herhangi bir trafik kazasına karışmışsa aracınızda meydana gelen maddi hasarlar
sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır.

Ancak sigorta şirketleri kaza sonucu doğan hasarların
onarım giderlerini araç sahiplerine yahut yetkili servise ödemekte ancak aracın
kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ile ilgili tazminatları araç sahipleri
tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadır.

Siz de uğradığınız trafik kazası sonucunda aracınızın
değer kaybettiğini düşünüyorsanız “aracınızın değer kaybı tazminatını” karşı
taraftan alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tazminatın tutarı ise hasarın
niteliği, aracın yılı, kilometresi, marka ve modeli kasko değerine göre değişik
hesaplama kıstasları ile hesap edilmekte ve genellikle piyasadaki reel alım
satım durumlarına uygunluk göstermektedir.

 

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplamasında etkisi bulunan pek çok
değişken vardır. Değişkenlerin bazıları araç, bazılarıysa araç kullanım
şekliyle ilgilidir. Bu değişkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

·        
Üretim yılı

·        
Hasar geçmişi ve niteliği

·        
Kilometresi

·        
Marka ve model bilgisi

·        
Trafiğe çıkış tarihi

·        
Pazar değeri bu hesaplamaya etki eden faktörlerden
bazılarıdır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Karşılanır?

Kazada kusuru bulunmayan sürücünün araç değer kaybını
karşılayacak taraf kazaya neden olan sürücüdür. Bu nedenle araç değer kaybının
karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

Aracınızdaki değeri karşılamak için ekspertiz raporu
alarak değer kaybına neden olan kişiye dava açabilirsiniz. Araç değer kaybının
tahsisi esnasında sigorta şirketinin sorun çıkarması durumunda araç değer
kaybını gösteren ekspertiz raporu ile Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru
yapabilirsiniz.

 

 

Araç Değer Kaybı Davalarında Zaman Sınırı Var mı?

Araç değer kaybının tahsisi için dava açabileceğiniz
süre 2 yıl ile sınırlıdır. Zaman aşım süresi için kazanın gerçekleştiği tarih
baz alınır. Aracınızdaki değer kaybının tahsisi için 2 yıl içerisinde araç
değer kaybı davası açmanız gerekir.

 

 Kasko
Araç Değer Kaybını Karşılar mı?

Kaza nedeniyle araç değer kaybına uğrayan araç tek
olmayabilir. Kazada sorumluluğu bulunan kişilerin aracında da değer kaybı
meydana gelebilir. Ancak trafik sigortası tek bir kişinin araç değer kaybını
karşılar, bu kişi kazada sorumluluğu bulunmayan veya sorumluluk oranı az olan
kişidir. Kazaya neden olan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır.

Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında;
genellikle kasko poliçeleri, onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer
kayıplarını teminat altına almaz. Bu nedenle de kasko sigortasından talepte
bulunulamaz. Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı
güvencesine de yer vermektedir.

 

 

 

PERTE ÇIKAN ARAÇ DURUMLARI

Aracın Kaderini Eksper Raporu Belirliyor

Aracınızın sigorta şirketleri tarafından pert olarak
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uzmanlar tarafından verilecek olan
ekspertiz raporuna göre belirlenmektedir. Eğer ekspertiz raporunuz, aracınızın
kaza sonucunda %70 oranında hasar aldığını söylüyorsa aracınız tam hasarlı
kabul edilir. Tam hasarlı olarak kabul edilen araçlar ise genel olarak sigorta
sahibinin teyidi ile pert olarak ayrılmakta. Öte yandan araç piyasa değerine
göre tam hasarlılık oranı %50 oranına kadar da düşebilmektedir.

Tam Hasarlı Araçlar için Tazminat Ödemesi

Eğer aracınız eksper raporu tarafından perte çıkmış olarak
nitelendirilirse sigorta şirketinin, sigortalıya poliçede belirtilen teminat
bedeli kadar ödeme yapması gerekir. Bu tutar sigorta poliçesinde belirlenen
tutardan daha yüksek olmayacak şekilde aracınızın piyasa değerine
eşittir.  Ayrıca eğer sigorta şirketi aracın değerince ödeme yaparsa, araç
sigorta şirketinin olur.

Sigortacı hasar ihbarı üzerine talep ettiği belgelerin kendisine
eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti
kararlaştırılması ile eksperin raporu teslimin etmesinden itibaren en geç 10 iş
günü içinde tazminat miktarı tespit edilip, sigortalıya ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca tazminatların ödenmesi, hasarın ihbar edildiği tarihten itibaren her
durumda 45 gün içinde sigortalıya ödenmek zorundadır.

İncelemeler
sigortalının hasar ihbarı yaptığı tarihten sonra üç ay içinde tamamlanamamışsa;
sigortacının, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık halinde mahkemece
yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre tespit edilecek hasar miktarının en az
yüzde ellisini avans olarak sigortalıya ödemesi zorunludur.

 

Ölümlü ya da Yaralanmalı Trafik Kazalarında Yasal
Haklar Nelerdir?

Ölümlü trafik kazalarının neticesinde ceza davasının açıldığı gibi
tazminat davaları da açılabilmektedir. Ceza davalarında, haksız ve hukuka
aykırı hareketi sonucu ölüme sebebiyet veren kişilerin cezalandırılması esas
iken, açılan tazminat davalarında söz konusu ölümün haksızlığı sebebiyle bir
can borcunun ödenmesi gerekmektedir. Her ne kadar maddi ve manevi kayıpların bu
davada talep edebileceği düzenlenmiş olsa da, bu davaların açılmasında ve
tazminat talep edebilmedeki bir diğer amaç da can borcunun ödenmesidir.

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar
özellikle şunlardır:


 1. Cenaze
  giderleri.

 2. Ölüm
  hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından
  ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple
  uğradıkları kayıplar.

DAVA AÇABİLECEK KİŞİLER KİMLERDİR?

Yaşanan ölümlü trafik kazası neticesinde dava açabilecek kişiler;
vefat edenin, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve
desteği altındaki kişiler maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

NELER TALEP EDİLEBİLİR?


 1. MADDİ
  ZARARLAR – Cenaze giderleri, – Tedavi giderleri, – Destekten yoksun kalma
  tazminatı

 2. MANEVİ ZARARLAR -Kaza neticesinde yakınlarını kaybeden
  kişilerin acılarını dindirebilmek adına manevi zararlar talep edebilmektedir.Sonuç olarak; Türkiye’de her gün trafik kazası meydana gelmekte ve
birçoğu da ölümle sonuçlanmaktadır. Yaşanılan acı olay sebebiyle maddi ve
manevi kayıp yaşayan kişilerin tazminat talep edebilme hakkı
bulunmaktadır.  (destekten yoksun  kalma  tazminatı )

www.eminerabook.com web sitesinden satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

 • {{item.tarihStr}}

  {{item.yorum}}

  {{item.uyead+" "+item.uyesoyad}}

  Bu Yorum Sizce Faydalı mı?

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Mağazaya Sor

 • {{item.tarihStr}}
  {{item.baslik}}

  {{item.soru}}

  {{item.uyead+" "+item.uyesoyad}} Özel sorudur, sadece siz görebilirsiniz
  {{item.cevapTarihStr}}

  {{item.cevap==null ? 'Cevap bekleniyor...' : item.cevap}}

  {{item.kobiad}}

Anka Grup

Mağaza yorumu yok
Diğer Mağaza Ürünleri
Mağazaya Soru Sor